077-6049304 זמינים לשירותכם.
מחפש אינסטלטור אמין? הגעת למקום הנכון!

שאיבת ביוב

ביוב שעולה על גדותיו ונסתם הוא מחזה שכל אחד מאיתנו היה מעוניין להימנע ממנו, כשהריח הנורא שעולה לאוויר, בנוסף כמובן למפגע התברואתי החמור שנוצר עקב כך, מחייבים בנקיטת פעולה מיידית מצידם של הגורמים המוסמכים לכך. במקרים מן הסוג הללו אין מנוס מביצוע של עבודות שאיבות ביוב, שיכולו לשחרר למעשה את הסתימות שנוצרו בתוכם של בורות הספיגה. מדובר כאן בפעולה חיונית שכדאי לבצע מפעם לפעם בכל בורות הספיגה, המונעת הגעה למצב כזה בעתיד, פעולה זו מתבצעת ע"י ביובית וכמובן שצריך להזמין אינסטלטור אשר יודע לעבוד היטב עם הכלים האלו.
 

מדוע נסתמים בורות הספיגה?

 
בורות הספיגה נסתמים למעשה כתוצאה מהיותם מקור אשר מרכז שפכים המגיעים ממספר מקורות שונים, כשמי הביוב, פסולות ושפכים אחרים הם רק חלק קטן מן הדוגמאות המתנקזות בבורות הללו. מדובר כאן בבורות המסוגלים להכיל כמויות מוגבלות של שפכים ופסולת, כשללא ריקונם בעת הנדרשת עלולים לעלות על גדותיהם. מצב כזה, מחייב כמובן ביצוע של עבודות שאיבות ביוב, שיביאו למעשה לריקון כל הפסולת והשפכים שהצטברו בתוכם של בורות הספיגה.
 

מיהם הגורמים אליהם יש לפנות לצורך קבלת שירותי שאיבות ביוב?

 
עבודות שאיבות ביוב ניתנות היום בדרך כלל בידיהן של חברות המשתייכות לתחום האינסטלציה. מדובר כאן בעבודות הנערכות ברוב המקרים בעזרתה של ביובית, הכוללת בתוכה את כל הציוד הדרוש לשם כך. כמו כן, חשוב לברר כי אותן חברות אינסטלציה מחזיקות בהיתרים הנדרשים מן הרשויות לביצוע עבודות מן הסוג הללו, לרבות רישיון להובלת החומרים המסוכנים הלוקחים חלק בעבודות מצידו של משרד התחבורה, בנוסף כמובן לרישיון הניתן מידיו של המשרד לאיכות הסביבה לביצוע העבודות עצמן.
 

אילו פעולות נערכות במסגרת עבודות שאיבות ביוב?

 
בכל המקרים בהם נדרש לבצע שאיבות ביוב, ניתן להבחין בדפוס פעולה דומה הננקט בידיהן של חברות האינסטלציה המורשות בביצוע עבודות מן הסוג הללו. עבודת השאיבה עצמה נעשית כמובן באמצעותה של הביובית המשתמשת בצינורות מיוחדים המסוגלים לבצע שאיבת וואקום. באמצעות שאיבת וואקום, ניתן למעשה לשאוב תוך זמן קצר את כל תכולתם של אותם בורות ספיגה, כשמתבצעת לאחר מכן הפרדה של השפכים על פי סוגם. לאחר הפרדת השפכים והפסולת, ניתן לשלוח אותם למערכות טיהור שפכים ולאתרי פינוי פסולת מורשים שקבעו רשויות המדינה.
 
שאיבות ביוב נועדו בראש ובראשנה לשמש ככלי תחזוקתי לבורות הספיגה, אשר תפקידו למנוע את הצפתם בעתיד. במידה ולא מקפידים בכל פעם לרוקן את בורות הספיגה בעת הנדרשת, עלולים בורות הספיגה לעלות על גדותיהם ולשבש למעשה את פעילותו התקינה של הביוב. בנוסף, עדים אנו להיווצרותו של מפגע תברואתי חמור באותו אזור בו ממוקמים אותם בורות ספיגה, המביא תוך זמן קצר להופעה של מזיקים מסוכנים ובלתי רצויים בתחומיו.מקרים מן הסוג הללו, מחייבים אותנו לפנות באופן מיידי לשירותיה של חברת אינסטלציה מורשת בביצוע שאיבות ביוב.